Bipolar bozukluk nedir ?

No comments

Uzaktan ya da yakından hayatınızda en bir az kere duymuş olabileceğiniz bipolar bozukluku ele alıyoruz.

Bipolar Nedir ?

Bipolar duygulardaki aşırı değişikliklerle tanımlanan zihinsel bir rahatsızlıktır . Semptomlar ” mani ” denilen aşırı yükselmiş ruh halini ve depresif ruh halini içerebilir. Bipolar bozukluk , bipolar rahatsızlık ya da manik depresif hastalık olarak da bilinir.

Bipolar hastaları günlük hayatlarında okulda ve iş yerlerinde görevlerini yerine getirirken ya da ilişkilerini sürdürürken problem yaşayabilirler. Tamamen iyileşme yoktur ; ama semptomlarla başa çıkmaya yardım eden birçok tedavi seçeneği mevcuttur.

Bipolar gerçeklikleri

Bipolar bozukluk seyrek bir rastlanan bir rahatsızlık değildir. Türkiye’de en az 2 milyon kişinin bu tanıyı aldığını biliyoruz. Bu da toplumun % 2,5’e tekabül ediyor. İnsalarda ilk defa bipolar semptomlarının görülmeye başlandığı ortalama yaş ise 25’tir.

Bipolar rahatsızlıktan kaynaklı depresyonların süresi genelde 2 haftayı buluyor. Manik epizodlar da birkaç gün ya da birkaç hafta sürebiliyor. Bazıları sene içerisinde birçok kere duygu geçişleri yaşarken diğer bipolar hastaları bu kadar sık yaşamayabiliyor.

Bipolar Semptomları

Bipolar hastalarında görülen 3 farklı semptom- belirti vardır. Bunlar ; Depresyon , Hipomani , Mani

Bipolar hastası “mani” halindeyken duygusal anlamda çok yüksek hissedebilir. Heyecanlı , fevri , aşırı sevinçli ya da enerji dolu hissedebilir. Manik dönemde şu tarz davranışlarda bulunabilirler ;

  • Aşırı harcama
  • Cinsel istekte aşırı artış
  • Uyuşturucu kullanımı

Hipomani ise genellikle tip 2 bipolar rahatsızlık ile ilişkilidir. Mani’ye benzer ama daha hafif bir seyri vardır. Mani’nin aksine hipomani genelde iş yerinde , okulda ya da sosyal çevrede pek kötü sonuçlanma durumu yaratmaz. Üstelik kişi davranışlarındaki ve duygularındaki değişikliklerin farkına varabilir

Kişi depresyon döneminde ise şöyle halleri deneyimleyebilir ;

  • Umutsuzluk
  • Derin bir üzgünlük hali
  • Enerji kaybı
  • Daha önce sevilen bir aktiviteye karşı ilgi kaybı
  • Çok kısa ya da çok uzun süreli uykular
  • İntihar düşüncesi

Bir Cevap Yazın